15.4.12

Dones Invisibles

Fotografia feta a COM Radio amb Eva Llamas i Ramon Miratvillas CACiS presenta en COM Radio el portafoli de 12 fotografies fetes per dotze autores amb la finalitat de sensibilitzar a la societat de la situació de maltractament que avui dia pateix la dona. Sota el nom de "Dones Invisibles" neix : Projecte Dones Invisibles Dotze fotos fan visibles els maltractaments El centre d'art contemporani i sostenibilitat (CACiS) Forn de la Calç de Calders aplega 12 fotògrafes per finançar un pis d' acollida. Dotze fotògrafes que donen visibilitat a les Dones invisibles El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç promou accions conjuntes entre l’art contemporani i el compromís social, en aquesta ocasió per cercar respostes a una societat del segle XXI que mante comportaments masclistes i violents ha volgut editar aquest Portafoli de fotografies fetes per dotze dones contra la violència de gènere. Alba Ferrer - Montserrat Faixat - Paula Ospino - Naomi Daniel - Tamara Erde - Eva Llamas - Rosa Gema Doughty - Cristina Armangue Jorba - Dámaris Llaudis - Inês Querido - Mireia Arso - Colita El Projecte Dones Invisibles te com a finalitat recaptar diners per un pis d’acollida per dones maltractades i ha estat possible gràcies a la col•laboració de dotze dones fotògrafes que han cedit els drets d’imatge de les seves obres al Centre D’Art Contemporani sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç. Aquest projecte anirà a diferents espais públics i privats al llarg d’aquest any 2012.Una part dels diners de la venda dels portafolis i postals servirà per cobrir la despesa d’edició i l’altre es donarà a la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Calders.